Εγγραφές

Για να εγγραφείτε στο 10ο Ευρυτάνειο Δρόμο 2023, παρακαλούμε ακολουθήστε την παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/npgD5qU17UiEUYDk7

Οι εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023.

Παρακαλούμε κατόπιν της εγγραφής, να πραγματοποιηθεί και η κατάθεση του αντίστοιχου ποσού (όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του αγώνα), έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023, καθώς σε περίπτωση που δεν κατατεθεί μέχρι την καταλυτική ημερομηνία, δε θεωρείται έγκυρη η εγγραφή σας.