Ιστορία

Ημερομηνία

Σάββατο 20 Ιουλίου 2019, 17:00 μμ

Πρόγραμμα Σάββατο 20/7/2019

16:00 μμ Συγκέντρωση αθλητών στην γραμμή εκκίνησης

17:00 μμ Έναρξη αγώνα βουνού 19,5 χλμ

20:00 μμ Απονομή αθλητών

21:00 μμ Έναρξη παραδοσιακού γλεντιού

Αποστάσεις

19,5 χλμ / 2χλμ για παιδία και πεζοπόρους