Μονοπάτι 3 km

Το μονοπάτι 3 km έχει αφετηρία και τερματισμό την πλατεία του χωριού και ακολουθεί διαδρομή περιφερειακά του οικισμού.