Δικαίωμα Συμμετοχής


-Για να συμμετάσχει κάποιος στον Ευρυτάνειο Δρόμο, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ενώ για μικρότερα σε ηλικία παιδιά θα χρειαστεί η συγκατάθεση και η συνοδεία γονέα/κηδεμόνα.

-Για να συμμετάσχει κάποιος στο Μονοπάτι, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος, ενώ κρίνεται απαραίτητη η συγκατάθεση και η συνοδεία γονέα/κηδεμόνα.

-Για να συμμετάσχει κάποιος στο αγώνα 1.5 χλμ, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 9ο έτος της ηλικίας, ενώ κρίνεται απαραίτητη η συγκατάθεση και η συνοδεία γονέα/κηδεμόνα.

*Στους συμμετέχοντες δρομείς που είναι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών), είναι απαραίτητη η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες τους, δίνοντας τη συγκατάθεσή τους και να αποσταλλεί ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023, στο email: evrytaniosdromos@gmail.com προκειμένου να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στον αγώνα.