Διακρίσεις – Έπαθλα

Έπαθλα, μετάλλιο και κύπελλο απονέμονται στους:

Για τον Ερυτάνειο Δρόμο


  1. Τρεις (3) πρώτους νικητές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών.
  2. Έξι (6) πρώτες νικήτριες της Γενικής Κατάταξης Γυναικών.
  3. Τρεις (3) πρώτους νικητές ηλικίας από 18-35 Ανδρών.
  4. Τρεις (3) πρώτους νικητές ηλικίας 36-45 Ανδρών.
  5. Τρεις (3) πρώτους νικητές ηλικίας 46-55 Ανδρών.
  6. Τρεις (3) πρώτους νικητές ηλικίας 56-65 Ανδρών.
  7. Τρεις (3) πρώτους νικητές ηλικίας 66+ Ανδρών.

( Οι 3 πρώτοι της γενικής κατάταξης δεν συμμετέχουν και στην βράβευση των ηλικιακών κατηγοριών. )

Για το Μονοπάτι


Τρεις (3) πρώτους νικητές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών .

Τρεις (3) πρώτες νικήτριες της Γενικής Κατάταξης Γυναικών.

Για τον Παιδικό Αγώνα


Σε όλα τα παιδία που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο με τα διακριτικά του αγώνα.

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο με τα διακριτικά του αγώνα. Tο δίπλωμα συμμετοχής θα μπορέσουν να το λάβουν ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης στο πεδίο ”Αποτελέσματα”.